Vedtægter

Her kan du se vores vedtægter i deres fulde længde. Her er nogle udpluk:

  • Foreningens formål er at fremme den sundhedsvidenskabelige studenterforskning på SDU.
  • Alle med interesse for sundhedsvidenskabelig forskning og interesse for at støtte den sundhedsvidenskabelige studenterforskning på Syddansk Universitet kan optages som medlemmer. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
  • Bestyrelsen består af 3 til 11 medlemmer og vælges for et år ad gangen på
    foreningens ordinære generalforsamling. Herudover vælges 1-3 suppleanter.
  • Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
  • Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 15. februar til 15. april. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved
    skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*