Kritisk Artikellæsning

I SSF er et delmål for dette bestyrelsesår at fremme kompetencen “at læse forskning”

Første seance i den kritiske artikellæsnings navn er optaget her:

Slideshow:

I foredrag nr. 2 sætter vi fokus på kvalitativ forskningsmetode, hvad det kan, hvad der kræves og hvordan der afrapporteres korrekt:

Der meldes ud snarrest om yderligere oplæg og arrangementer