Informationsmøde målrettet medicinstuderende

Informationsmøde September 2022

Slideshows brugt ved prægraduat informationsmøde september 2022: Prægraduat infomøde sep 22

Informationsmøde Februar 2022 (Lægestuderende)

Der var desværre tekniske problemer så der er billede, men perioder med dårlig eller ingen lyd under del 1 af oplægget.

Del 2 hvor de tidligere prægraduate fortæller starter 01:07:45 og er med fin lyd.

For Segmentet med Malene Hildebrandt kan du med fordel se denne nedenstående korte video af lidt ældre dato, som dækker meget af det samme. SSF vil altid gerne hjælpe med at svare på spørgsmål eller hjælpe med at finde det rette sted at søge mere information 🙂

Informationsmøde Februar 2022
(Andre studeretninger)

Afholdes 24/2 2022 – optages hvis muligt

Online Informationsmøde 2020

Intro og Kathrine Lehmann fra PhD-Skolen:

Malene Hildebrandt, Profil-leder på forskningsprofilen:

Kristian Bach Laursen, Prægraduat, oplæg:

Maria Tækker, Tidligere prægraduat, oplæg:

Kathrine Nielsen, Tidligere prægraduat i udlandet, oplæg:

Tidligere informationsmateriale:
Infofolder om prægraduat

Mere info fra de andre universiteter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*