Medlemskab

Alle med interesse for sundhedsvidenskabelig studenterforskning på Syddansk Universitet kan optages som medlemmer. Som medlem af SSF får du muligheden for at deltage i foredrag, workshops, field-trips og ekskursioner, sociale events og meget mere (læs mere under arrangementer).

Du kan altid kan spørge os til råds i forbindelse med planlægningen af dit bachelorprojekt, prægraduate forskningsår eller kandidatspeciale.

Et medlemskab hos SSF er ganske uforpligtigende, men ligger du inde med en god idé, eller ønsker du at deltage aktivt i planlægningen og udførelsen af eksisterende projekter, er du meget velkommen til at deltage i månedsmøderne.


Indmeldelse og betaling af kontingent

Indmeldelse sker ved at overføre kontingentbeløbet til nedenstående konto. Angiv dit fulde navn og brugernavn på SDU i en tilknyttet besked.

Reg. nr.: 0828 Kontonr.: 2883171

Kontingent for foreningsåret 2016: 50 kr.