Vedtægter

Her kan du se vores vedtægter i deres fulde længde. Her er nogle udpluk:

 • Foreningens formål er at fremme den sundhedsvidenskabelige studenterforskning på SDU.
 • Alle med interesse for sundhedsvidenskabelig forskning og interesse for at støtte den sundhedsvidenskabelige studenterforskning på Syddansk Universitet kan optages som medlemmer. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.
 • Bestyrelsen består af 3 til 11 medlemmer og vælges for et år ad gangen på
  foreningens ordinære generalforsamling. Herudover vælges 1-3 suppleanter.
 • Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.
 • Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 15. februar til 15. april. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved
  skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer.

I foreningsåret 2017 består bestyrelsen af:

 • Camilla Bengtsen
 • Laura Maritta Brok-Lauridsen
 • Helene Lyngholm
 • Anne Katrine Kurtzhals
 • Marie-Louise Dichmann
 • Stephan Mayntz
 • Rasmus Kreipke
 • Anders Nexøe
 • Alexander Nørup
 • Anders Aalykke
 • Michael Zaucha Sørensen
 • Anne Cathrine Caning – Suppleant

I foreningsåret 2016 består bestyrelsen af:

 • Anne Cathrine Caning – Formand
 • Camilla Bengtsen – Næstformand
 • Laura Maritta Brok-Lauridsen – Kasserer
 • Helene Lyngholm – Sekretær
 • Anne Katrine Kurtzhals
 • Marie-Louise Dichmann
 • Stephan Mayntz
 • Rasmus Kreipke

I foreningsåret 2015 bestod bestyrelsen af:

 • Kristian Stærk – Formand
 • Anne Cathrine Caning – Næstformand
 • Maria Højberg Knudsen – Kasserer
 • Camilla Bengtsen – Sekretær
 • Anne Katrine Kurtzhals
 • Jesper Peter Bömers
 • Rasmus Kreipke
 • Laura Maritta Brok-Lauridsen – Suppleant
 • Marie-Louise Dichmann – Suppleant
 • Helene Lyngholm – Suppleant

I foreningsåret 2014 bestod bestyrelsen af:

 • Kristian Stærk – Formand
 • Jesper Peter Bömers – Næstformand
 • Maria Højberg Knudsen – Kasserer
 • Anne Cathrine Caning – Sekretær
 • Astrid Skov Midtiby
 • Maise Fredgart
 • Helene Høyer Bentsen
 • Mikkel Agger – Suppleant
 • Sofie Tind – Suppleant

I foreningsåret 2013 bestod bestyrelsen af:

 • Marc Trunjer Kusk Nielsen – Formand
 • Sofie Tind – Næstformand
 • Helene Bentsen – Kasserer
 • Jesper Dupont Ewald – Sekretær
 • Kirstine Jacobsen
 • Therese Keinicke Nissen
 • Morten Juul Bøgelund Hansen
 • Stine Bjørn Kristensen
 • Helle Bogetofte Thomasen – Suppleant
 • Suganya Ganesalingam – Suppleant

I  foreningsåret 2012 bestod bestyrelsen af:

 • Marc Trunjer Kusk Nielsen – Formand
 • Helle Bogetofte Thomasen – Næstformand
 • Morten Juul Bøgelund Hansen – Kasserer
 • Camilla Larsen – Sekretær
 • Trine Præstekjær
 • Stine Bjørn Kristensen
 • Anders Elm Larsen
 • Mike Barnkob

I  foreningsåret 2011 bestod bestyrelsen af:

 • Trine Præstekjær – Formand
 • Sabine Sparre Dieperink – Næstformand
 • Morten Juul Bøgelund Hansen – Kasserer
 • Kristian Lundberg
 • Julie Rasmussen
 • Stine Dam Dydensborg
 • Marc Trunjer Kusk Nielsen – Sekretær

Den stiftende bestyrelse bestod af:

 • Stine Dam Dydensborg – Formand
 • Julie Rasmussen – Næstformand, Sekretær
 • Jesper Roed Sørensen – Kasserer
 • Dennis Lund Hansen
 • Morten Juul Bøgelund Hansen
 • Marc Trunjer Kusk Nielsen
 • Lene Marie Møller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*