Forskerbogen F23

Så er er dette års Forskerbog klar! Der er kommet rigtig mange spændende forskningsmuligheder for alle studernede på SUND. Husk, at man som studerende på SUND næsten altid har mulighed for at lave forskning med alle enheder, så fx kan folkesundhedsvidenskab-studerende sagtens samarbejde med enhederne på hospitalet, osv. Derudover, så bliver enhederne altid glade for interessen, så hvis du spotter et spændende projekt, så send endelig en mail afsted til de angivne kontaktpersoner.

Se Forskerbogen F23 her.

Optagelser fra informationsmøder om prægraduat forskningsår

SSF har her i februar 2022 afholdt to informationsmøder om prægraduat forskningsår – ét målrettet hele SUND men fokuseret på psykologi, klinisk biomekanik og folkesundhedsvidenskab, og ét målrettet medicinstuderende, som skiller sig lidt ud fra de andre studier med forskningsprofilen. Find optagelserne under “Forskningsår” eller via links nedenfor.

Artikellæsning: Casper Falster Vs Hydrogenvandet

Semestret er i gang igen og SSF inviterer til et gratis oplæg omkring kritisk men saglig artikellæsning d. 22 september, kl 17-19, WP 25. PhD-studerende og læge Casper Falster vil tage os med på en tur gennem artiklen “Drinking hydrogen water enhances endurance and relieves psychometric fatigue: a randomized, double-blind, placebo-controlled study”.
Casper Falster er aktuelt PhD-studerende ved Lungemedicinsk forskningsenhed ODIN ved SDU og har tidligere samarbejdet med sundhedsmytedræberen Morten Elsøe.
Se mere på vores facbook-begivenhed.

Ny bestyrelse 2021-2022

Ved generalforsamlingen i april blev der valgt ny bestyrelse, som nu består af:

 • Christine Nielsen, formand
 • Jon Habo, næstformand
 • Asta Rasmussen, kasserer
 • Ibtehal Al-Hashemi, sekretær
 • Rasmus Rønberg, menigt bestyrelsesmedlem
 • Sisse Rudkjøbing, menigt bestyrelsesmedlem

Vi ser frem til at videreføre noget af det gode arbejde og de idéer, som den tidligere bestyrelse har igangsat, og håber på at det bliver muligt at holde nogle af de fysiske arrangementer, som der tidligere har været i SSF.
Vi ser frem til et godt foreningsår!

De bedste hilsner,
Bestyrelsen for SSF.

Nyt år, nyt fra bestyrelsen og (nye) tiltag

Efter generalforsamlingen i foreningsåret 2020 blev den nuværende bestyrelse etableret. Denne bestyrelse består af følgende SSF medlemmer:

 • Maria Tækker, formand
 • Julie Bjerrelund, næstformand
 • Kathrine Stjernholm, kasserer
 • Ulrik Monrad, kasserer-assistent
 • Emma Burgdorf, sekretær
 • Rasmus Rønberg, menigt bestyrelsesmedlem
 • Asta Rasmussen, menigt bestyrelsesmedlem
 • Freja Hansen, menigt bestyrelsesmedlem
 • Jon Habo, suppleant
 • Alexander, ekstern revisor

I de efterfølgende møder bestyrelsesmøder blev det besluttet at følgende tiltag er fokuspunkter for SSF:

 1. Videreførelsen af essentielle SSF arrangementer, såsom: Forskerdating, informationsmøder om selve foreningen samt informationsmøder/introaften om det prægraduate forskningsår.
 2. Ajourføring af denne hjemmesides indhold.
 3. Udbredelse af kendskab til SSF vha. sociale medier (facebook, instagram osv.) bl.a. til andre studier ved SUND fakultetet.
 4. Rekruttering af nye medlemmer ved bl.a. at sænke medlemsprisen til 0.- kr.


Givet den tid vi er i, har alle de arrangementer der normalt holdes i SSF regi ikke været mulige. Vi har derfor kræfterne i alternativer herunder: Forsker-scorebogen, digitale informationsmøder (fremtidige og allerede afholdte) samt etablering af en mere synlig tilstedeværelse på sociale medier.

Dette skriv er ment som en hurtig introduktion til nogle af de tiltag vi har arbejdet med og har haft fokus på i den seneste tid. Vi vil fremadrettet arbejde videre på at vores begivenheder kommer både nuværende og fremtidige medlemmer til gode, situationen taget i betragtning.

De bedste hilsner,

Bestyrelsen for SSF.

Forsker Scorebogen

Så er dette års udgave af Forsker Scorebogen endelig klar til at se dagens lys!

Vi har samlet bidrag fra forskellige forskningsenheder heri. På den måde kan I danne jer et overblik over de muligheder og projekter de forskellige forskningsenheder kan tilbyde jer studerende.

Så hvis du går og overvejer, om du skal give dig i kast med et forskningsår eller blot mangler inspiration til, hvor du kan skrive dit kandidatspeciale eller på anden måde blive introduceret til forskning, tag da et kig i vores Forsker Scorebog. Forsker Scorebogen er på nuværende tidspunkt et alternativ til Forsker-dating, som Covid-19 desværre har sat en stopper for.

Vores vision er, at bogen på sigt kan blive et supplement til Forsker-dating. Den vil blive opdateret hvert semester.

https://ssf.sdu.dk/wp-content/uploads/2020/12/Final-version_november2020.pdf

Mvh.
Bestyrelsen for SSF.

Den nye bestyrelse for Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere

Kære alle!

Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere har i dag haft konstitueringsmøde i forlængelse af vores generalforsamling og det er med stor glæde, at vi kan præsentere den nye bestyrelse bestående af

Michael – Formand
Anders N- Næstformand
Anders A – Kasser

Desuden genopstiller Alexander og Stephan som bestyrelsesmedlemmer og yderligere skal der bydes velkommen til de to nye medlemmer Sarah og Oda.

Til april afholder vi vores første månedsmøde, hvor vi drøfter hvem der skal være tovholdere for årets begivenheder, hvor den nye formand fremlægger sin videre plan for foreningen og hvor man efterfølgende kan møde foreningens bestyrelse og medlemmer, stille spørgsmål og eventuelt høre om ens muligheder, som medlem af foreningen. Her er alle velkomne og vi håber på at se så mange af jer som muligt!
Nærmere info herom vil følge på siden.

Vi ser alle frem til et spændende år, hvor vi vil arbejde for at gøre vores begivenheder endnu bedre og blive endnu dygtigere til at rådgive vores medlemmer.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere