Nyt år, nyt fra bestyrelsen og (nye) tiltag

Efter generalforsamlingen i foreningsåret 2020 blev den nuværende bestyrelse etableret. Denne bestyrelse består af følgende SSF medlemmer:

 • Maria Tækker, formand
 • Julie Bjerrelund, næstformand
 • Kathrine Stjernholm, kasserer
 • Ulrik Monrad, kasserer-assistent
 • Emma Burgdorf, sekretær
 • Rasmus Rønberg, menigt bestyrelsesmedlem
 • Asta Rasmussen, menigt bestyrelsesmedlem
 • Freja Hansen, menigt bestyrelsesmedlem
 • Jon Habo, suppleant
 • Alexander, ekstern revisor

I de efterfølgende møder bestyrelsesmøder blev det besluttet at følgende tiltag er fokuspunkter for SSF:

 1. Videreførelsen af essentielle SSF arrangementer, såsom: Forskerdating, informationsmøder om selve foreningen samt informationsmøder/introaften om det prægraduate forskningsår.
 2. Ajourføring af denne hjemmesides indhold.
 3. Udbredelse af kendskab til SSF vha. sociale medier (facebook, instagram osv.) bl.a. til andre studier ved SUND fakultetet.
 4. Rekruttering af nye medlemmer ved bl.a. at sænke medlemsprisen til 0.- kr.


Givet den tid vi er i, har alle de arrangementer der normalt holdes i SSF regi ikke været mulige. Vi har derfor kræfterne i alternativer herunder: Forsker-scorebogen, digitale informationsmøder (fremtidige og allerede afholdte) samt etablering af en mere synlig tilstedeværelse på sociale medier.

Dette skriv er ment som en hurtig introduktion til nogle af de tiltag vi har arbejdet med og har haft fokus på i den seneste tid. Vi vil fremadrettet arbejde videre på at vores begivenheder kommer både nuværende og fremtidige medlemmer til gode, situationen taget i betragtning.

De bedste hilsner,

Bestyrelsen for SSF.

Comments are closed.