Den nye bestyrelse for Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere

Kære alle!

Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere har i dag haft konstitueringsmøde i forlængelse af vores generalforsamling og det er med stor glæde, at vi kan præsentere den nye bestyrelse bestående af

Michael – Formand
Anders N- Næstformand
Anders A – Kasser

Desuden genopstiller Alexander og Stephan som bestyrelsesmedlemmer og yderligere skal der bydes velkommen til de to nye medlemmer Sarah og Oda.

Til april afholder vi vores første månedsmøde, hvor vi drøfter hvem der skal være tovholdere for årets begivenheder, hvor den nye formand fremlægger sin videre plan for foreningen og hvor man efterfølgende kan møde foreningens bestyrelse og medlemmer, stille spørgsmål og eventuelt høre om ens muligheder, som medlem af foreningen. Her er alle velkomne og vi håber på at se så mange af jer som muligt!
Nærmere info herom vil følge på siden.

Vi ser alle frem til et spændende år, hvor vi vil arbejde for at gøre vores begivenheder endnu bedre og blive endnu dygtigere til at rådgive vores medlemmer.

De bedste hilsner

Bestyrelsen for Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere

Comments are closed.